Program

Příspěvky v rozsahu 15–20 minut se budou týkat různých oblastí života a díla Josefa Zvěřiny. K názvu konference chceme upozornit, že v průběhu konference nechceme nabídnout jen reflexi Zvěřinovy knihy Teologie agapé, ale vizi Josefa Zvěřiny o rozšíření teologie v teofilii. Připraveny jsou také příspěvky týkající se Zvěřinovy vize nového studia teologie, vize církve ve společnosti, role křesťana, promýšlení podoby teologie agapé dnes...

Registrace, přivítání
8:15-8:45 Registrace účastníků konference
8:50-9:00 Přivítání účastníků (Petr Jandejsek, Zuzana Svobodová)

Zahájení
9:00-9:10 senátor Pavel Fischer

Program konference:
9:10-9:30 Mireia Ryšková: Živá teologie: Josef Zvěřina – člověk, pedagog, kněz a teolog
9:30-9:50 Jan Stříbrný: Josef Zvěřina: Svědek víry a statečný občan
9:50-10:10 Marta Slavíčková: Obyčejné vzpomínání na neobyčejného člověka
10:10-10:30 Jitka a František Srovnalovi: Diagnózy a prognózy
10:30-10:40 přestávka na občerstvení
10:40-11:00 Pavel Hradilek: Cesta od Studia catechetica k Teologii agapé
11:00-11:20 Jiří Rajmund Tretera: Vzpomínka na setkání s Josefem Zvěřinou
11:20-11:40 Františka Katarína Safková, OSU: Keď sa láska snúbi s bázňou
11:40-12:00 Pavol Šutovský: O niekom, kto sa vydával za kňaza
12:00-13:00 přestávka na oběd

Odpolední blok A
13:00-13:20 Jan Synek: Vězeňská zkušenost Josefa Zvěřiny
13:20-13:40 Zdeněk Eminger: Josef Zvěřina a jeho práce v exilových časopisech Studie a Nový život
13:40-13:50 diskuze
13:50-14:10 Michael Martinek: Odvaha být církví
14:10-14:30 Jana Jičínská: Teologie pro třetí tisíciletí
14:30-14:40 přestávka na občerstvení

14:40-15:00 Gabriela Genčúrová: Antropologický prínos J. Zvěřinu pre súčasnú teológiu na Slovensku
15:00-15:20 Michal Filip: Zvěřinova pouť porozumění výtvarnému sdělení

Odpolední blok B
13:00-13:20 Petr Jandejsek: Tradice jako paměť církve
13:20-13:40 Michal Kaplánek: Přínos Teologie agapé pro praktickou teologii
13:40-13:50 diskuze
13:50-14:10 René Milfait: Setkání dvou svobod v prostředí nesvobody: následování v pronásledování ve světle clausuly Petri
14:10-14:30 František Štěch: Zjevení v Teologii agapé
14:30-14:40 přestávka na občerstvení
14:40-15:00 Miriam Prokešová: Vize zodpovědnosti církve ve společnosti u Josefa Zvěřiny
15:00-15:20 Barbora Čiháková: Několik poznámek k jednomu přátelství (vzájemná inspirace mezi Růženou Vackovou a Josefem Zvěřinou)

Závěr konference
15:20-15:40 Diskuze
15:45-16:00 Martin Palouš: Vzpomínka na Josefa Zvěřinu
16:00-16:15 Zuzana Svobodová: Cesty k radosti

Slavnostní uvedení dvou knih dopisů Josefa Zvěřiny
16:30-17:30 Uvedení publikací Korespondence Josefa Zvěřiny a Aleny Falerské a Ke kněžství ženy: Korespondence Josefa Zvěřiny a Mireii Ryškové (1980–1986). Kromě Lucie Šmídové, která se autorsky podílela na obou knihách, promluví Mireia Ryšková.